Vedeldad bastu på yttersta klippan

Söderarms unika bastu, är inrymd i en bunker från andra världskriget. Väggarna är metertjocka och de tidigare skjutöppningarna för kulsprutor är numera fönster. Bastun ligger på yttersta klippan mot norr. Ljuset från fotogenlampor lyser upp både bastun och avslappningsrummet. Utanför bastun finns ett naturligt bad i en klippskreva och en badtunna.

Bastun rymmer 20 personer. Avslappningsrummet ligger bredvid bastun. Utanför bastun finns en saltvattensdusch och klippbadet samt badtunna.