Vinter på söderarm

isbelagd väg till bastun

isbelagd väg till bastun

Isbrytarhjälp

Isbrytarhjälp

Naturens skulpturer

Naturens skulpturer

Storm i vinterskrud

Storm i vinterskrud

Ön i snötäcke

Ön i snötäcke

Vinter i hamnen

Vinter i hamnen