Söderarm från Tyfvskär

Söderarm är namnet på den gamla fyr – och lotsplatsen. Öns namn är Torskär. För att vara sista ön före havet har ön många byggnader. Storm, Kuling, Bris, Stiltje, Luckan och Dyningen för boende. Utom det är det 8 uthus/sköbodar. Det är ett helt litet samhälle med två bofasta.