Söderarms historia

Läs om Söderarms krigshistoria här LÄNK

 

1645
På ett gammalt sjökort står det ”södra armen av udden”

1700-talets mitt
en fyrbåk uppfördes här på Tollskäret

1719
invaderar ryssarna Sverige/Roslagen och utkiken på Tollskäret slår larm

1760-talet
planerades en fyr på ön

1839
var fyren färdig med ett stentorn på 21 m + lanternin med spegelapparat och rovoljelampa. Samtidigt byggdes det första bostadshuset

1843
byggdes ytterligare ett bostadshus

1848
byggdes den första båtslipen

1855
Rovoljelampan i fyren byts mot fotogen

1877
byggdes ny fyrmästarbostad = huset vid flaggstången, Kuling

1882
fick fyren försilvrade paraboliska speglar och fotogenlampor

1893
byggdes det nya båtslipar

1900
ca kom lotsarna till ön

1903
byggdes bostadshuset närmast hamnen, Stiltje. Huset är flyttat från Västergarns Utholme

1909
byggdes fyrmästarhuset till

1927
byggdes det som i dag är det grå huset, Bris

1928
byggdes fyrtornet om med ny lanternin och fick AGA – belysning med dalénljus = Gas

1937
började militären bygga skyddsvärn

1939 –1945
byggdes bl.a. bunkern som i dag är vedeldad bastu. Åtta baracker byggdes ( två är kvar ) för de ca 200 man som låg i beredskap här ute i 1-3 år.

1946 – 47
genomfördes en ombyggnad av bostadshusen + att det byggdes en tvättstuga med badrum

1952
fick bostäderna elektricitet

1953
elektrifierades fyren och fick ny linsapparat

1960 – 1970 – talen
talen byggdes stora militära anläggningar i berget. 6 våningar inklusive källare, varje våning 120 kvm.

1970
delautomatiseras fyren

1970-talet
revs öns äldsta hus och några större uthus

1978
kompletterades verksamheten med sjöräddning

1984 – 86
byggdes ett nytt bevakningstorn/utkik på det hus vars första del byggdes 1843. I dag verksamhetens huvudbyggnad, Storm.

1997, sista september,
var sista arbetsdag för Sjöfartsverkets personal. Samma år blev vi vilande skyddsområde.

1999 i maj månad
började Söderarm AB att rusta och ställa iordning för konferensverksamhet

1999 i oktober
släcktes den gamla fyrlampan och ersattes av ”en lykta” på ställning.

1999
fattades beslut att det svenska invasionsförsvaret skulle läggas ned och ersättas av amfibieförband. Allt gammalt skulle bort! Söderarm AB får allt ovan jord kvar som historiska minnen.

2000
var den officiella starten för den konferensverksamhet som finns i dag.

2000 under sommaren
byggdes den gamla bunkern på öns nordspets om till vedeldad bastu

2002, 28 september,
sköts sista skottet med Söderarmsbatteriet

2002
fick bastun en avsvalkningsbassäng i en klippskreva

2004
påbörjade militären sin nedmontering av försvarsanläggningen.

2007 i oktober
invigdes den blivande kanonbaren:skenpjäs/täckningen till en av kanonerna i Söderarmsbatteriet. Den är placerad på Torskär som historiskt minne av batteriet

2007 i november
släckte Sjöfartsverket den ”lilla ficklampan” som har varit fyrljus sedan 1999.

2009 1:a januari
är Sjöfartsverkets epok på Söderarm slut. Allt övergår till Fortifikationsverket eftersom vi fortfarande är militära.

2009 juni – augusti
återuppstår vi som lotsplats så till vida att lotsar kommer från de stora kryssningsfartygen på kvällen, sover hos oss och återvänder tidig morgon till ett annat kryssningsfartyg

2013 i november
invigdes en stor badtunna. Den står i anslutning till bastun.

2022 i juni
invigdes en matsal i fyren för 6 personer.