Fyrdagen

Winschning mellan lotsbåt och Sjöräddninghelikopter. Fyren Tjärven i bakgrunden

Winschning mellan lotsbåt och Sjöräddninghelikopter. Fyren Tjärven i bakgrunden

De officiella båtarna

De officiella båtarna

Fyrdagen alla passagerarbåtar

Fyrdagen alla passagerarbåtar